vuesa hipocrisía

martes 08 maio 2018

As cousas reviradas hai

que armalas con ideas futuristas

que manteñan un tipo, porén          

esquezan o traxe dun pasado incerto.

O duro da vida é

equilibrar os biorritmos

equidistantes entre o sol

e a lúa, que axa paridade nos organos….

En tempos pasados os piropos

ás damas eran de aprecio por

desprezo, hoxe en día as miradas

envían mensaxes por ambos partes.

Arredor dun sempre hai

alguén que mire pola túa vida

ao igual que ti miras pola

des@ alguén.

O bo profesional está pra servir

o Pobo, nas leis cós gobernos de

intre fan, non pra servir ás

institucións indignas.

Estirarse, relaxarse e impresionarse

a si mesmo, é adoptar novas posicións

ante a vida, que moitos nos desexan

que te perpetúes no novo mundo.