fogo amigo

sabado 12 maio 2018

O león esta esnaquizando

o territorio que lle da o sustento,

probablemente  seducido polo

alguén que ten na manada.

Coma o home se volve depredador

da súas circunstancias, pra embalsamar

o espírito da ignorancia, crecente en

situación de desesperación do propio home.

Cando a mente se sinte

acurralada, os sentimentos é

buscar unha vida millor, hainos quen

se escudan nas leis pra levalo a cabo.

A inercia impulsora dun

pasado ano prevaleza sobre

mentes intelixentes que non

decapiten a razón do rapikoque.

As rutas por onde os camiños

pisan escenarios inculturais, provocan

desobedeza nas mentes que logo

asexan vieiros sanguentos..

Os galegos emigran pra

conquistar o mundo ou pra

escapar da escravitude a que

o someten os poderes indignos.