damiselas solitarias

martes 26 febreiro 2019

O Rapikoque do mundo

expresa paixón, dozura,

entusiasmo, alegría, respecto,

e un curazóns  tan fortes coma a auga.

Os sentimentos que RAPIKOQUE

expresa a forma especial que

os pensamentos individuais

florecen no curazón da vida.

A terra irmán do Rapikoque

protexese do alma infiel

que outorgaba repulsa ós azoutes

da vida con sentimentos atopados.

A xuventude exposta do Rapikoque

inflúe nos mares os pensamentos

adquiridos ca vida ofrece con poesía

a saude dunha auga exquisita de soños.

Embarrar, embarrar

cás verbas incongruentes

vólvense parideiras

na túa mente obsoleta.

Ledicia…. en vosas flores

me encomendo a unha sociedade

RAPIKOQUE que entrañe a paixón

 por uns soños escritos na nova mente.