tempo cos cuidados.....

venres 30 outubro 2020

di a canción dous non é…..

igual que un, mais que un…..

coma os versos cando fan…..

poesía escudase na verdade.

As inxustizas que programan

persoas que teñen o poder de

xulgar, non é co agravio cara esas persoas

sexa tal, senón a cara que proxectamos ao mundo.

A praxes dos soños realizados

por sentimentos que practica un

ego de egos, onde a igualdade

d@s individu@s e o éxtases do pracer.

A vida escoita ruído que unhas veces

raia a imperfeción do individuo e outras

a perfección da dignidade cás

persoas fan por un mundo mellor.

Ledicia….. “idealizarnos”, entre coma,

as odas planean entre os mares,

proxectando enerxías  positivas,

entre recordos pasados e presentes…..