confinando usos......

mércores 20 xaneiro 2021

distingo cores humildes, feros, bastardos, fieis,

tocaovos, incendiarios, violadores, machistas,…

e podiamos seguir clasificando, a variedade existente,

que describo pra darlle o tratamento dunha vida en positivo.

o branco, representaba a neve maldita, odiada, pra algúns,……

a rendición pra outros, a blasfemas, a corrupción,… pra outros,

e a mentira ou desafogo pra mulleres do POVO…

unha forma de subsistencia…… no mundo.

o negro representa a negación, o racismo, pra moitos,

o sofrimento, o dor, (escrava das mulleres), o escravismo

prolongado no tempo…, as sombras dos batas negras

que impartían medo, e pagos por vir a vida…

o azul a cobiza, as mentiras creadoras, os soños

perdidos, o supremo ditatorial, a doutrina do dor, medo

odio, amor, …as violacións, enfermidades, o castigo divino…

imposto dende as alturas versácúlas .

o verde a morte en nome de…

as guerras en nome de…

a fame en nome de…

o sacrificio da terra en nome de…

o amarelo agochaba a ledicia

oprimida, có machismo usaba

coma pai creador dunha costela

pra que as flores nunca tiveran beleza, entre outras cousas.