unha mel de expresión......

martes 23 febreiro 2021

causa, secuencia

levantar do chan

o reloxo do tempo

pra que a foto quede bonita.

causa, efecto

cuspir ao chan,

acender un  misto

e desaparecer por onde viñeches.

causa, dor

transfigurar o que

a maioría berra pra

tapar os sentimentos da causa.

causa,  ver

estiven na mani

voltei pra casa tranquilo

e vexo o que non vira……

causa responsabilidade

unha vez composto

o relato, a causa desaparece

e queda stallone… só ante o chan.

causa, rapikoque

nunca te deixes levar

polo misto que desapareceu

senón pola secuencia do real……