ano novo......

luns 04 xaneiro 2021

sentarte e abrir un

novo capítulo no nocturnol,

remexe novas vibracións

que van aclarando o mundo.

polinizar un ano produtivo

na pandemia, embelece a

mente de calquer poeta

que aprecie a cultura da terra.

esperando, espero, cás algas

alimenten coma o prantón

de soños, cós mares necesitan sen prásticos

que apremen  a convivencia dos residentes.

especificar o alento

d@s loitador@s que deixan a “pel”

por coidar de quenes se ven

perdidos das minúsculas letras.

empezar un ano novo

con novas flores poéticas que o

único que fan é dar enerxía, pra

que a forza da loita sexa individual e colectiva.

dita…… emprender nova vida,

apaga pantasmas pasadas,

envolven soños presentes e

proxectan luces nos faros da vida…..


os comentarios foron deshabilitados.