obvio, un pelo baila sobre a miña cachola

sabado 14 novembro 2020

Así escribían as chamadas democracias, enturbadas

de verbas pra que xuíces, políticos….., escribiran entre

liñas  leis  que só iles sabían descifrar, pra tapar todo

tipo de corruptelas….. e a hora de protestar os POVOS

era a única ferramenta que tiñan porque cando chegaban

aos xulgados votaban ao traste, todo o que podía significar

democracia pra os que entendían o que tiña que ser, porén

non era mais cunha democracia secostrada por todas as

oligarquías do mundo, pra defenderse do POVO, e telos

controlados en toda intre…..

De aí cando se atoparon coa realidade actual, déronse conta

que iles mesmos estaban dicindo o que non podían dicir

pubricamente, descubríanse todas as artimañas que usaban

e trampas que desenrolaban nas verbas do POVO, pra que

alimentaran o odio….. entre o POVO e era a forma de que nunca

puideran vencelos, porque nunca daban chegado, o POVO a cima

xa que non sabían interpretar as verbas tal coma era o significado

das mesmas, ata que descubriron o significado da negatividade das

palabras, foi a forma de chegar a cuspide sen derramar sangue entre

os POVOS, senón a que era e é  a sangue diles os oligarcas…..

pra elo non poden quedar atrás pra evitar mais sangue morta diles.

Ledicia…..non leas poemas negativos

 que non che fagan pensar na

nada, que túa mente non sexa

 razoar o significado da realidade…..


os comentarios foron deshabilitados.