historia da civilización.....

martes 15 decembro 2020

no mundo das mulleres secostrada

polas civilizacións reinantes, agóchase

as mentiras impostas por un ilustrado

que foi exendrado non se sabe por quén.

a partires da historia, o mundo

volvese salvaxe, usando a muller

coma “prostituta” pra os seus praceres

que derivan no negocio mais rentabel

da humanidade, escrito por “escritores”.

podiamos desenrolar toda unha teses

de coma funciona, hai mulleres pra os

oprimidos, pra os violadores, pras guerras

pra os políticos, pra alta liñaxe, hai mulleres…..

as mulleres son as barbies

dos homes, que sen xogar de pequenos

aprovéitanas pra xogar de maiores

pra matar o medo a súa liberdade.

ledicia…..revirar a historia non é

so traballo do feminismo senón

de homes que teñan os “ovos”

entre as pernas e non na cachola…..